- Xe Transit 16 chỗ, cải tạo thành xe 10 chỗ sang trọng limousin; hoặc president.

- Xe Transit 16 chỗ, cải tạo thành xe 6 chỗ chở hàng, 3 chỗ chở hàng…

Chương trình khuyến mãi, báo giá, Vui lòng gọi  0901 355 488 – Ford Phổ Quang

1. Cải Tạo xe Limousin:
Transit limousine kho xe (1)Transit limousine kho xe (2)Transit limousine kho xe (3)Transit limousine kho xe 800 (8)Transit limousine kho xe (9)Transit limousine kho xe (10)Transit limousine kho xe (11)Transit limousine kho xe 800 (6)Transit limousine kho xe 800 (7)Transit limousine kho xe 800(4)Transit limousine kho xe 800(5)

2 Xe Cải Tạo chở hàng

transit cai tao 6 cho kho xe (1)

transit cai tao 6 cho kho xe (1) transit cai tao 6 cho kho xe (2) transit cai tao 6 cho kho xe (2)transit cai tao 6 cho kho xe (3) transit cai tao 6 cho kho xe (4) transit cai tao 6 cho kho xe (5)

 

Chương trình khuyến mãi báo giá Transit cải tạo, Vui lòng gọi  0901 355 488 – Ford Phổ Quang

www.khoxe.com