- Mức thuế trước bạ cho xe ô tô:

Đối với các loại xe hơi cá nhân, dưới 10 chỗ

+ Nộp lệ phí trước bạ lần đầu 10%, (riêng HN 12%)

+ Nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô;  Ô tô tải, các loại xe vận tải, tải van là 2%.

Mức thuế áp dụng chung cho các tỉnh thành phạm vi cả nước.

-  Mức thuế trước bạ cho xe máy:

+ Nộp lệ phí trước bạ lần đầu 5%  đối với thành phố trực thuộc tỉnh; các huyện, thị xã còn lại thu với tỷ lệ 2%.
+ Nộp lệ phí trước bạ lần 2 trở đi 1% (Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở TP thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%).

- Cách xác định mức thuế trước bạ:

% thuế của loại xe cần tính x Giá tính lệ phí trước bạ của xe đó.

Vd: FORD ECOSPORT 1.5 AT,  giá tính thuế 2015: 650 triệu; vậy thuế trước bạ xe là: 10% x 650 triệu = 65 triệu.

Giá tính lệ phí trước bạ dựa trên “Bảng giá tính lệ phí trước bạ” do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành (hoặc ủy quyền cho Sở Tài chính ban hành).

(Bảng giá tính lệ phí trước bạ 2015)

- Trường hợp tài sản mua theo phương thức trả góp thì tính lệ phí trước bạ theo toàn bộ giá trị tài sản trả một lần quy định đối với tài sản đó (không bao gồm lãi trả góp)

- Đối với xe cũ đã qua sử dụng: giá trị tài  sản cũ đã qua sử dụng tuỳ theo tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại để tính lệ phí trước bạ

+ Thời gian đã sử dụng 1 năm, = 85% giá mới
+ Thời gian đã sử dụng trên 1 năm đến 3 năm: 70%
+ Thời gian đã sử dụng từ trên 3 năm đến 6 năm: 50%
+ Thời gian đã sử dụng trên 6 năm đến 10 năm: 30%
+ Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%.

 

www.khoxe.com